12/01/2024
ครบรอบ 9 ปี บริษัทไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
  • 221832_be7e93b7c8517b8f56fcea5c6dd5a449.JPG
  • 221832_43aa2f1ec47e2d5cc0633f446a9df3d4.JPG
  • 221832_e41a2921f84dd0081a50eca89ecd75b9.JPG
ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ทางบริษัทไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 9 ปี ของบริษัท โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน  ซึ่งในช่วงพักกลางวันมีการแจก ขนมและผลไม้ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานด้วย

หัวข้อที่ผ่านมา

กลับไปด้านบน