01/04/2022 เปลี่ยนชื่อบริษัท
19/05/2020 พิธีเปิดโรงงาน 2
29/01/2019 พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงาน 2
24/07/2017 พิธีเปิดไลน์การผลิตอย่างเป็นทางการ
18/05/2017 พิธีเฉลิมฉลองเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ
27/07/2016 โรงงานที่ 1 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
10/07/2015 พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงาน 1
12/01/2015 ก่อตั้งบริษัทฯ
กลับไปด้านบน