ระบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการส่งกำลังของเครื่องยนต์ไปยังล้อ โดยปกติแล้วระบบการส่งกำลังที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ส่วนใหญ่มีโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเป็นอย่างมาก

ระบบเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) คืออะไร?

ระบบเกียร์อัตโนมัติ (เรียกย่อว่า AT) ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ระหว่างจุดที่มีการหมุนของเครื่องยนต์และจุดส่งกำลังไปยังล้อ ทำหน้าที่ในการส่งพลังเครื่องยนต์ไปยังล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ AT จะทำการเปลี่ยนเกียร์ให้เข้ากับสภาวะการวิ่งของรถยนต์โดยอัตโนมัติ และส่งกำลังการหมุนจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อ AT สามารถส่งพลังจำนวนมากขณะไต่ขึ้นทางลาด, ปรับความเร็วของการหมุนในระหว่างรถวิ่ง, คลายพลังขณะทำการหยุดรถ และกลับด้านของการหมุนขณะถอยรถ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่เครื่องยนต์ไม่สามารถทำได้เองเพียงลำพัง

ประเภทของเกียร์อัตโนมัติ

AT แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือแบบที่ติดตั้งในแนวตั้ง และแบบที่ติดตั้งในแนวนอน ถึงแม้รูปแบบการจัดวางส่วนประกอบภายนอกและภายในเครื่องจะต่างกันไปตามรูปแบบการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ แต่ฟังก์ชั่นการทำงานโดยทั่วไปแล้วเหมือนกัน
สินค้าของ AIPT (รูปแบบเกียร์แนวนอน)
เป็นประเภทเกียร์ที่ติดตั้งในแนวนอน และมีลักษณะยาวออกไป
รูปแบบการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์แนวนอน
เครื่อง RWD (เครื่องหน้า, ขับเคลื่อนล้อหลัง)
เครื่องยนต์จะอยู่ในส่วนหน้าของรถยนต์ และส่งพลังไปขับเคลื่อนล้อหลัง
กลับไปด้านบน